آرسین - arsin

هویت سازی برنامه دیروز امروز فردا

بنا به در خواست تهیه کننده این برنامه اقداماتی نظیر ویرایش نشان و لوگوی برنامه ، ساخت وله و آنونس ، زیرنویسها و عنوانهای پایین کادر ازجمله کارهایی بود که در تعریفی واحد از هویت این برنامه توسط گروه آرسین انجام شد.