آرسین - arsin

مجموعه دعاهای ماه رمضانمجموعه برنامه‌های دعاهای ماه مبارک رمضان به سفارش اداره نماهنگ سازمان صدا و سیما ساخته شد. فضای این دعاها برگرفته از هنر تذهیب ایرانی‌اسلامی ساخته شده است.
درابتدا یک قالب کلی طراحی شد و سپس براساس این قالب و ترکیب بندی برای 30 روزماه رمضان 30 دعا با ترکیب رنگها و دکوپاژهای متفاوت شکل گرفت.