ساخت عنوان بندی یا همان تیتراژ در سینما و تلویزیون جایگاهی تازه پیدا کرده و با توجه به تخصصی شدن این حوزه آرسین برآن است تا در این عرصه قدمهای تازه ایی بردارد.